Informace o kroužku

Atletický kroužek při DDM ve Slavkově u Brna byl založen v roce 2011 a je organizován pro děti 1. až 5. třídy ZŠ. V roce 2015 proběhla oficiální registrace atletického oddílu pod hlavičkou ČAS Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Trénuje se dvakrát až třikrát týdně.
V letním období probíhají treninky na atletickém areálu Základní školy Tyršova a v zimním období v tělocvičně Integrované střední školy ve Slavkově u Brna. Ve zvláštních případech trénujeme i na velkém atletickém stadionu. 


Informace o atletickém oddílu Atletika Slavkov u Brna, z.s.

V roce 2015 vznikl z mnoha důvodů samostatný subjekt - právnická osoba (tzv. zapsaný spolek)  "Atletika Slavkov u Brna z.s.", která je registrovaným oddílem pod Českým atletickým svazem (ČAS). Spolek sdružuje zejména nejstarší členy kroužku, kteří se již účastní různých závodů, kde je vyžadována registrace atletů a oddílů pod ČAS.

Informace o spolku:

Atletika Slavkov u Brna z.s.

Komenského náměstí 1453, Slavkov u Brna 684 01   

korespondenční adresa: Lomená 705, Slavkov u Brna 684 01

IČO: 03966615

e-mail: treneri.atletika@seznam.cz

číslo účtu:  115-351070297 / 0100 (Komerční banka)

předseda spolku: Ing. Jakub Navrátil - 605 260 418

vedoucí oddílu: Mgr. Zdeněk Vičar - 736 662 668


Přihláška do kroužku spolu s platebními údaji je zde.

Historie kroužku

Založen v roce 2011. Původně jako obecná atletická průprava dětí. S rostoucím počtem členů a stoupající oblíbeností nejen u dětí se snažíme o zkvalitnění průpravy, zpestření aktivit a zlepšování výkonů.